Linguistic Bibliography

Search

Your search for '"Historická geografie"' returned 2 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Barvy v zeměpisných jménech v Čechách : vybrané aspekty a souvislosti

Německá vlastní jména v češtině

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: [German proper names in Czech [after 1945]]
 • Author: Matúšová, Jana
 • Publication Year: 2015
 • Publisher: Nakl. Lidové noviny, Praha
 • ISBN: 9788074223693
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Jazykovědné aktuality : informativní zpravodaj českých jazykovědců Date: 2016
  • |
   • Historická geografie Date: 2016
  • |
   • Acta onomastica Date: 2017
  • |
   • Germanoslavica Date: 2018