Linguistic Bibliography

Search

Your search for '"FHB"' returned 2 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Free word order and discourse interpretation

 • [Reviewed Book]
 • Author: Gergely, György
 • Publisher: Akadémiai Kiadó, Budapest
 • Publication Year: 1991
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Eurasian studies yearbook : internationale Zeitschrift für Nord-Eurasien = international journal of Northern Eurasia = journal international de l’Eurasie septentrionale = Mezhdunarodnyj zhurnal severnoj Evrazii Date: 1993
  • |
   • FHB Date: 1993
  • |
   • Československá psychologie Date: 1994

Grammatika česká Jana Blahoslava

 • [Reviewed Book]
 • Publisher: Masarykova univ., Filozofická fakulta, Ústav slavistiky, Brno
 • Publication Year: 1991
 • Series: Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta, 285
 • ISSN: 1211-3034
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Anzeiger für slavische Philologie Date: 1992
  • |
   • Sborník prací Filosofické Fakulty Brněnské Univerzity. A. Řada jazykovědná Date: 1992
  • |
   • Universitas : revue Univerzity J. E. Purkyně v Brně Date: 1992
  • |
   • Vlastivědný věstník moravský Date: 1993
  • |
   • Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků : národní knihovna Date: 1993 (1994)
  • |
   • Ricerche slavistiche Date: 1994
  • |
   • Wiener Slavistisches Jahrbuch Date: 1992
  • |
   • Language : journal of the Linguistic Society of America Date: 1993
  • |
   • FHB Date: 1993