Linguistic Bibliography

Search

Your search for '"Erasmus : speculum scientiarum : international bulletin of contemporary scholarship = bulletin international de la science contemporaine"' returned 2 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Slovenský juh v stredoveku

 • [Reviewed Book]
 • Author: Stanislav, Ján
 • Publisher: Matica slovenská, Martin
 • Publication Year: 1948
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • volumes:
   • I; II; III
  • |
   • Slovo a tvar : revue pre jazykovedu, štylistiku a slovesnosť Date: 1949
  • |
   • Slovenská reč Date: 1949-1950
  • |
   • Naše věda Date: 1950
  • |
   • Erasmus : speculum scientiarum : international bulletin of contemporary scholarship = bulletin international de la science contemporaine Date: 1950

Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej

 • [Reviewed Book]
 • Author: Sychta, Bernard
 • Publisher: Zakład im. Ossolińskich, Wrocław
 • Publication Year: 1967-1976
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • volumes:
   • Tom I : A-Ǵ Tom II : H-L Tom III : Ł-O Tom IV : P-Ř Tom V : S-T Tom VI : U-Ž Tom VII : Suplement
  • |
   • Literatura Ludowa Date: 1967
  • |
   • Jazykovědné aktuality : informativní zpravodaj českých jazykovědců Date: 1968
  • |
   • Poradnik Językowy Date: 1968
  • |
   • Rocznik Slawistyczny Date: 1968
  • |
   • Erasmus : speculum scientiarum : international bulletin of contemporary scholarship = bulletin international de la science contemporaine Date: 1969
  • |
   • Jazykovědné aktuality : informativní zpravodaj českých jazykovědců Date: 1969
  • |
   • Zeitschrift für Slawistik Date: 1969
  • |
   • Zeitschrift für slavische Philologie Date: 1970
  • |
   • Zeitschrift für Slawistik Date: 1970
  • |
   • Zeitschrift für Slawistik Date: 1971
  • |
   • Zeitschrift für Slawistik Date: 1974