Linguistic Bibliography

Search

Your search for '"Albanologji"' returned 112 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

109 more results not shown.

Get access

Albanologji 2

 • [Book]
 • volumes:
   • Vëllimi II : Punimet nga aktiviteti shkencor “Java e Albanologjisë” i mbajtur më 25-29 tetor
 • Publisher: Inst. Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë
 • Publication Year: 2011
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:

Albanologji 2

 • [Book]
 • volumes:
   • Vëllim I : Punimet nga aktiviteti shkencor Java e Albanologjisë (14-18 nëntor 2011)
 • Publisher: Inst. Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë
 • Publication Year: 2012
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:

Albanologji 3

 • [Book]
 • volumes:
   • Vëllimi II : Punimet nga Konferenca shkencore Shekulli i Shtetit Shqiptar : Java e Albanologjisë (11-12 qershor 2012)
 • Publisher: Instituti Albanologjik, Prishtinë
 • Publication Year: 2013
 • Series: Albanologji, 3/2
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject: