Linguistic Bibliography

Search

Your search for '"2095-4948"' returned 8 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

5 more results not shown.

Get access

“Tōwa sanyō” táng yīn tóng zì yìdú jí qí rìběn tèsè《唐话纂要》唐音同字异读及其日本特色

Rìyǔ shòushòu biǎodá de gòu shì jiěxī jí qí huàyǔ gōngnéng日语授受表达的构式解析及其话语功能