Linguistic Bibliography

Search

Your search for '"1895-3549"' returned 2 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Nazewnictwo ulic i miejsc w gminie Saybusch 1939-1945

Do Bojków - na Węgry - Pawlusie - Księżarka : o pochodzeniu nazw dzielnic, osiedli i ulic Żywca oraz przykłady podobnych nazw terenowych na Żywiecczyźnie

  • [Article]
  • Author: Caputa-Jurasz, Lidia
  • Translated Title: [For Bojków - for Hungary - Pawlusie - the Princess : about the origin of names of districts, settlements and streets of Żywiec and examples of similar field names in Żywiec]
  • Journal: Gronie : historia - kultura - sztuka
  • Publication Year: 2015
  • ISSN: 1895-3549
  • Descriptors: Language:
  • Descriptors: Subject: