Linguistic Bibliography

Search

Your search for '"0350-6258"' returned 2 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Mrat e shqiptarëve gjatë shekujve XIII-XVI

Antroponomia e shqiptarëve të Kosovës

 • [Reviewed Book]
 • Author: Doçi, Rexhep
 • Publisher: Botim i Institutit Albanologjik të Prishtinës, Prishtinë
 • Publication Year: 1990
 • Series: Shtëpia botuese “Rilindja”,
 • Doçi, Rexhep: Antroponomia e shqiptarëve të Kosovës, I. — Prishtinë: Inst. Albanologjik i Prishtinës, 1990, 245 p. | Corr. to BL 1991, 6917 | GAlb-ShkFil21, 1991 (1992), 132-134 J. Drançolli.
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • volumes:
   • I
  • |
   • Gjurmime albanologjike : seria e shkencave historike Date: 1990 (1991)
  • |
   • Studime filologjike Date: 1991