Search

Your search for '"0348-3045"' returned 4 results. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1 more results not shown.

Purchase Access

Varhaisen kantasuomen vokaaliston ja fonotaksin uudennoksista sekä niiden ajoituksesta

Jälkitavujen diftongit kantasuomessa

Flerspråkiga ungas identiteter och diskurser om dessa – ett internationellt projekt som börjar avkasta resultat