Search

Your search for '"0214-8188"' returned 72 results. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

69 more results not shown.

Purchase Access

Notes sobre la tradició textual del "Llibre dels Àngels" de Francesc Eiximenis [1327-1409]

La motivació pragmàtica de la cohesió en la conversa

Pragmaestilística del català