Search

Your search for 'period:( "17th–21st century" )' returned 42 Open Access results. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Tajemství lidského bytí v Bridelově básni "Co Bůh? Člověk?": In Jezuité ve východních Čechách

Warsaw: 400 Years of Jesuits in Warsaw

Zur Geschichte der Balde-Rezeption in Ungarn

Isusovci i Zagreb (1606–2006)

Historické souvislosti vzniku Tovaryšstva Ježíšova: Několik poznámek k velkému tématu

The Jesuit Church of St. Michael, Munich

Jesuit Contribution to Vietnamese Education: Past and Present

Jesuit Heritage in Goa

Jesuitas haciendo la historia Brasil

Jezuité ve východních Čechách: Studie DTI HK

▲   Back to top   ▲