Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( socjolingwistyka )' returned 186 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

183 more results not shown.

Get access

Pragmatyka dialogu potocznego

Sociolingvistické aspekty výskumu súčasnej slovenčiny

 • [Reviewed Book]
 • Publisher: VEDA, Bratislava
 • Publication Year: 1995
 • Series: Sociolinguistica Slovaca 8, 1
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Češtinář : zpravodaj Katedry českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové Date: 1995-96
  • |
   • Jazykovedný časopis = Journal of linguistics Date: 1996
  • |
   • Slovenský jazyk a literatúra v škole Date: 1996-97
  • |
   • Slovenská reč Date: 1996
  • |
   • Socjolingwistyka Date: 1996 (1997)
  • |
   • Slovo a slovesnost Date: 1998
  • |
   • Multilingua : the journal of cross-cultural and interlanguage communication Date: 2000

Jmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova