Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( (opera slavica slavisticke rozhledy) )' returned 17 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

14 more results not shown.

Get access

Teoretické a sociálno-komunikačné východiská lingvokulturológie

Kontrastívna lexikológia pre prekladateľov : rusistov a ukrajinistov

Niekol̛ko úvah o ruskom jazyku v rôznych typoch rečových kultúr