Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( socjolingwistyka )' returned 2 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Pomie’dzy gwarą a językiem standardowym : kodyfikacja gwar Rusinów Karpackich

K osnovam karpatorusinistiki : jazyk i jazykovoj vopros (Pod)karpatskoj Rusi