Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( (opera slavica slavisticke rozhledy) )' returned 11 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

8 more results not shown.

Get access

L̛udová próza zo zbierok Sama Cambla a Volodymyra Hnat̛uka : prameň etnickej, jazykovej a religióznej identifikácie Slovákov

Základy slovenského vlastenectva

Hornouhorsko-košický Uhromaďar Sándor Márai v osídlach karpatsko-uhorskej slovansko-slovenskej traumy