Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( (opera slavica slavisticke rozhledy) )' returned 104 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

101 more results not shown.

Get access

Breda Pogorelec a její přínos k teorii jazykové stylistiky ve Slovinsku

Řečtina jako pramen lexikálních výpůjček neřeckého původu v staroslověnštině : semitismy, hebraismy a arameismy​

K vývinu grafiky a pravopisu v dejinách východoslovanských jazykov