Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'language_keyword:( "West Slavic" )' returned 167 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

164 more results not shown.

Get access

Donesek z zahodnoslovansko-južnoslovanskim morfološko-prozodičnim paralelam : (na primeru psl. vprašalnih zaimkov)

Zachodniosłowiańskie i niemieckie przysłowia o obowiązkach kobiet w ujęciu socjokulturowym z uwzględnieniem dziewiętnastowiecznej mentalności