Search

Your search for 'language_keyword:( "Turkish (Osmanli), Balkan dialects, Gagauz" )' returned 3,354 results. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

3,351 more results not shown.

Purchase Access

Eski metinlerde bir semantik inceleme örneği: Hikmet-nâme

Türk atasözleri sentaktik bir inceleme

Türk dilinde çatı : Türkçede 'ettirgen' ile öge ekleme, 'gizil' ile öge-dışlama işlemleri ve aralarındaki ilişkiler