Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'language_keyword:( "South Slavic" )' returned 10 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

7 more results not shown.

Get access

Elemente leksikore të gjuhës shqipe në gjuhët sllave ballkanike

Shqipja dhe sllavishtja – perspektivë krahasuese nga pikëpamja

Interferenca të shqipes në gjuhët sllave të jugut