Search

Your search for 'language_keyword:( "South Slavic" )' returned 928 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

925 more results not shown.

Get access

Súčasná situácia slovanských jazykov na Balkáne

Balkanizmy serbskochorwackie : o kategorii faktywności w językach południowosłowiańskich

Kodifikácia spisovnej slovenčiny z aspektu kodifikačných procesov južnoslovanských jazykov