Search

Your search for 'language_keyword:( "Slovak Sign Language" )' returned 2 results. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Neverbálne prostriedky komunikácie nepočujúcich a ich špecifiká

Princípy stavby, vývinu a fungovania posunkového jazyka nepočujúcich : implikácie zo všeobecnolingvistického výskumu a výskumu slovenčiny