Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'language_keyword:( "Silesian" )' returned 28 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

25 more results not shown.

Get access

“Mała ojczyzna” Ślązaka we frazeologizmach i przysłowiach gwarowych : (Śląsk Cieszyński, Górny Śląsk, Śląsk Opolski)

Formacje rzeczownikowe z sufiksalnym -dło w gwarach Śląska

Status języka a wola ludu i kodyfikacja : przypadek śląski