Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'language_keyword:( "Samoyedic" )' returned 4 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1 more results not shown.

Get access

Jakým jazykem hovořili 'Eskymáci' na Novosibiřských ostrovech za časů Jana 'Eskymo' Welzla?

Po stopách raných migrací etnik hovořících uralskými jazyky : (v perspektivě lingvistické paleontologie)

Jmenná deklinace fino-sámských jazyků v ugrofinské perpsektivě. Vítu Bubeníkovi, pánu všech pádů, k sedmdesátinám