Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'language_keyword:( "Prekmurje Slovenian" )' returned 41 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

38 more results not shown.

Get access

Morfonološko prilagajanje madžarskih izposojenk prekmurskega knjižnega jezika in njihove besedotvorne značilnosti

Vprašanje časa prevzema madžarskih izposojenk v prekmurski knjižni jezik