Search

Your search for 'language_keyword:( "Pre-Biblical, Biblical and Mishnaic Hebrew" )' returned 463 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

460 more results not shown.

Get access

Nielinearność czytania w hebrajszczyźnie biblijnej i problem przekładu

Powinowactwa obrazów drogi DROGI w hebrajszczyźnie biblijnej i współczesnym języku polskim