Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'language_keyword:( "Old Polish" )' returned 642 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

639 more results not shown.

Get access

Terminologia pokrewieństwa i powinowactwa w średniowiecznych źródłach

Jakuba Parkosza Traktat o ortografii polskiej

Próba charakterystyki semantycznej wyrazów ni i ani oraz zaimków nieokreślonych z cząstką ni- w dobie staropolskiej i średniopolskiej : (na materiale słownikowym)