Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'language_keyword:( "Old Polish" )' returned 467 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

464 more results not shown.

Get access

Współistnienie języków w rotach przysiąg sądowych

Transkrypcja Rozmyślania przemyskiego a sposób myślenia o składni tekstu

Teologia w służbie językoznawstwa : nowe perspektywy w badaniach nad najstarszymi polskimi tekstami