Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'language_keyword:( "Modern Slovak" )' returned 5,891 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

5,888 more results not shown.

Get access

Komparace vybraných charakteristik současných českých a slovenských terminologických produktů z oblasti knihovní a informační vědy

Slovacko-južnoslavjanskie paralleli: 1. Vila

Valenčný slovník slovenských slovies

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: Valency dictionary of Slovak verbs
 • Authors: Nižníková, Jolana; Sokolová, Miloslava;
 • Publication Year: 1998
 • Publisher: Prešovská univ., Filozofická fak., Prešov
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Slovo o slove : spravodajca katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Prešove Date: 1998
  • |
   • Češtinář : zpravodaj Katedry českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové Date: 1999-2000
  • |
   • Jazykovedný časopis = Journal of linguistics Date: 2000
  • |
   • Slavia : časopis pro slovanskou filologii Date: 2004