Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'language_keyword:( "Modern Korean" )' returned 36 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

33 more results not shown.

Get access

Semantikata na nekoi korejski poslovici i nivnite ekvivalenti vo makedonskiot jazik

Problematyka przekładu utworów literackich z języka koreańskiego na polski na przykładzie terminów określających pokrewieństwo