Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'language_keyword:( "Middle Polish" )' returned 1,325 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1,322 more results not shown.

Get access

Moralitatywno-filozoficzne incipity utworów wierszowanych okresu konfederacji barskiej

Uwagi o grafii i fonetyce inwentarzy majętności węgrowskiej i sokołowskiej z 1621 roku

Kartka z historii języka polskiego