Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'language_keyword:( "Lithuanian" )' returned 168 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

165 more results not shown.

Get access

Močʹ i umetʹ : funkcionalʹnye peresečenija dvuch modalʹnych glagolov v govorach litovsko-slavjanskogo prograničʹja

Litewskie zaimki typu tas “ten” i ich polskie odpowiedniki

Semantyczna kategoria określoności / nieokreśloności w języku litewskim : (w zestawieniu z językiem polskim