Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'language_keyword:( "Lithuanian" )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Integracja języków na pograniczu białorusko-polsko-litewskim i jej konsekwencje dla teorii zapożyczeń

Sytuacja socjolingwistyczna i proces konwergencji języków na Brasławszczyźnie w świetle badań terenowych (1997-2007)

Lietuvių tarmių kaita XXI a. pradžioje : Lenkijos lietuvių šnektos : kolektyvinė monografija