Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'language_keyword:( "Lemko" )' returned 10 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

7 more results not shown.

Get access

Kontaktinduzierte lexikalische Variation im gesprochenen Lemko-Russinischen

Wpływ szkolnictwa na procesy akulturacji, asymilacji i rekrutacji Łemków

Wpływ polszczyzny na wariantywność morfosyntaktyczną w łemkowszczyźnie : forma przypadkowa rzeczownika w funkcji orzecznika