Search

Your search for 'language_keyword:( "Karaim" )' returned 59 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

56 more results not shown.

Get access

Kobieta w Karaim: jego życie i zwyczaje w przysłowiach ludowych Mardkowicza : punkt wyjścia do analizy porównawczej postrzegania kobiety w przysłowiach karaimskich, tureckich i polskich