Search

Your search for 'language_keyword:( "Italo-Romance" )' returned 1 result. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Els noms dels senyals d'orelles del bestiar : un codi lèxic sard en els Registres de bestiar viu de l'Alguer dels segles XVII al XIX