Search

Your search for 'language_keyword:( "Italo-Romance" )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Kontribut për analizën e dëshmive të shqipes në Salento

  • [Article]
  • Author: Myrto, Halil
  • Translated Title: Contribution to an analysis of the Albanian testimonies in Salento
  • Publication Year: 1996 (1997)
  • Descriptors: Language:
  • Descriptors: Subject:

Mbi huazimet nga italishtja dhe nga dialektet italo-romane në sistemin foljor të arbërishtes së Kalabrisë