Search

Your search for 'language_keyword:( "Germanic" )' returned 1,343 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1,340 more results not shown.

Get access

Polisemija nazvanij golovy v slavjanskich i germanskich jazykach v tipologičeskom i istoričeskom aspektach

"Sentėncyja" i "maksima" jak semantyčnyja raznavidnasci afaryzma pavodle jaho adnosinaŭ da rėčaisnasci : (na matėryjale slavjanskich i hermanskich moŭ)

Teleologičeskaja ocenka v germanskich i slavjanskich fitonimach