Search

Your search for 'language_keyword:( "Croatian" )' returned 19 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

16 more results not shown.

Get access

Akcent glagolskoga pridjeva radnog u sjeverozapadnim čakavskim govorima

Uporaba participa pasivnog u nesvršenome vidu u hrvatskome jeziku

Slaganje predikata sa bližom imenicom u koordiniranom subjektu u bosanskom / hrvatskom / srpskom jeziku