Search

Your search for 'language_keyword:( "Chagatay" )' returned 49 results. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

46 more results not shown.

Purchase Access

Ali Şir Nevâyî’nin eserlerindeki Moğolca sözcükler -II-

Çağatay Türkçesinin sözvarlığından birkaç sözcük üzerine

III. teklik kişi iyelik eki +(s)I ve zamir n’si üzerine bir değerlendirme denemesi