Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'language_keyword:( "Catalan" )' returned 204 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

201 more results not shown.

Get access

Nunc dimittis : estudis dedicats al professor Antoni Ferrando

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: [Nunc dimittis : studies dedicated to Professor Antoni Ferrando]
 • Publication Year: 2019
 • Publisher: Univ. de València, València
 • ISBN: 9788491343707
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • eHumanista/IVITRA Date: 2019

Manuscrits medievals del Matarranya (Terol) i llurs aportacions al lèxic català

El fogatge del Capcir de l’any 1515 : transcripció, acarament de noms, notes i comentaris