Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'language_keyword:( "Burgenland Croatian" )' returned 21 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

18 more results not shown.

Get access

Gradišćanskohrvatske propovijedi iz Martinova Brijega (Pannonhalma)

Prilog izradbi kontrastivne gramatike gradiščanskohrvatskoga književnoga jezika i suvremenoga hrvatskoga književnoga jezika na primjeru tvorbe riječi

Složeno-sufiksalna tvorba imenica u gradišćanskohrvatskim čakavskim govorima