Search

Your search for 'language_keyword:( "Ancient Greek" )' returned 55 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

52 more results not shown.

Get access

Latina a řečtina v slovní zásobě, gramatice a terminologii slovanských jazyků

Řečtina jako pramen lexikálních výpůjček neřeckého původu v staroslověnštině : semitismy, hebraismy a arameismy​