Search

Your search for 'language_keyword:( "Ancient Greek" )' returned 216 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

213 more results not shown.

Get access

Od poetów do profesorów - uwagi na temat przekładów I ody Safony Modlitwa do Afrodyty

Refleksje nad przekładem Herodota Seweryna Hammera w świetle językoznawstwa kognitywnego