Search

Your search for 'keyword:( "Voiced" )' returned 216 results. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

213 more results not shown.

Purchase Access

Rreth ligjit të Meyerit për rënien e mbylltoreve të zëshme

Mǐn yǔ gǔ quán zhuó shēng lèi de céngcì fēnxī閩語古全濁聲類的層次分析

Yuèyǔ gǔ quán zhuó shēngmǔ jīn dú zhuóyīn de lèixíng jí chéngyīn : jiān lùn gǔ quán zhuó shēngmǔ jīn dú zài fāngyán fēnqū zhōng de zuòyòng粵語古全濁聲母今讀濁音的類型及成因—兼論古全濁聲母今讀在方言分區中的作用