Search

Your search for 'keyword:( "Verb class" )' returned 29 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

26 more results not shown.

Get access

Czasownikowe wykładniki fałszu z inherentną oceną działań agensa

Sredstvo kao agens u glagolskom događaju udaranja

Czasowniki nazywające czynności mowy i ich nieagentywne odpowiedniki : wstęp do analizy semantycznej z perspektywy opozycji agentywności i kauzatywności