Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'keyword:( "Statistics" )' returned 881 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

878 more results not shown.

Get access

Współczesne nazwisko polskie : studium statystyczno-kognitywne

 • [Reviewed Book]
 • Author: Skowronek, Katarzyna
 • Publisher: Wyd. Naukowe DWN, Kraków
 • Publication Year: 2001
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym Date: 2001
  • |
   • Poradnik Językowy Date: 2004