Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'keyword:( "Statistical and quantitative linguistics" )' returned 498 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

495 more results not shown.

Get access

Stopień nasycenia treściami religijnymi słownictwa peryferyjnego w świetle badań ankietowych

Język religijny na tle stylów funkcjonalnych polszczyzny pisanej - analiza porównawcza z perspektywy statystycznej

Wizerunek Polski i Polaków w przekazach medialnych o UEFA EUROTM