Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'keyword:( "Second language (acquisition)" )' returned 394 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

391 more results not shown.

Get access

Problémy pri osvojovaní si slovenčiny ako cudzieho jazyka u ukrajinských študentov : vybrané javy na zvukovej rovine

K vybraným problémom používania verb v ústnych prejavoch ukrajinských študentov hovoriacich po slovensky