Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'keyword:( "Review article" )' returned 18 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

15 more results not shown.

Get access

Majstrovské dielo českej a svetovej frazeológie : František Čermák a kol. Slovník české frazeologie a idiomatiky

O náboženskej komunikácii cez optiku slovenskej štylistiky

Cyclical ups and downs : a review article