Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'keyword:( "Proper name" )' returned 452 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

449 more results not shown.

Get access

Uwag kilka o połączeniach ‘(ten)­_ który...’ z nazwami własnymi​

Jednoduché ustálené komparace s antroponymy a spojkou jako-как v češtině a ruštině

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: Simple extant comparisons with anthroponyms and the conjunction jako – kak in Czech and Russian
 • Author: Grenarová, Renée
 • Publication Year: 2011
 • Publisher: Masarykova univerzita, Brno
 • Series: Spisy Pedagogické Fakulty Masarykovy Univerzity,
 • ISBN: 9788021053793
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Slavica Slovaca : časopis pre slovanskú filológiu Date: 2012
  • |
   • Linguistica Brunensia Date: 2012
  • |
   • Rossica Olomucensia Date: 2012
  • |
   • Universitas : revue Univerzity J. E. Purkyně v Brně Date: 2012
  • |
   • Didaktické studie Date: 2013