Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'keyword:( "Paradigm" )' returned 265 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

262 more results not shown.

Get access

Uwagi o końcówkach -ym, -im, -ymi, -imi (i -em, -emi jako archaizmach) w odmianie zaimkowo-przymiotnikowej

Naglasak imenica a-vrste u slivanjskim govorima

Akcentuacja tematów na *-ęt- w kontekście polskich danych gwarowych i historycznych